Regulamentul de frecventare centrul Happy Gym

Regulamentul în vigoare este stabilit în vederea desfăşurării normale a activităţilor specifice centrului, pentru ocrotirea sănătăţii membrilor, precum şi în scopul respectării ordinii şi curăţeniei încăperilor şi echipamentelor.

Respectarea regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru toţi membrii centrului. Prin plata cotizaţiilor de membru Happy Gym (abonament/card) dvs. certificaţi respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor clubului şi a personalului (instructori, functionari informatii clienti, manageri, personal curatenie etc.).

Orice vizitator nou va fi preluat de un consultant Happy Gym, care se va ocupa de dvs si va efectua un tur de prezentare al centrului, iar la final vi se va prezenta oferta de servicii. In cazul in care nu ati stabilit o intalnire programata cu un consultant sunteti rugat/a sa asteptati pana ce un consultant va fi disponibil.

Membru al centrului Happy Gym poate deveni orice cetăţean care a implinit vârsta de 18 ani, în urma semnării contractului şi achitării costului serviciilor si a taxei de card. In cazul minorilor (3 – 18 ani) este necesar si acordul scris al tutorelui lor legal, prin semnarea contractului.

Uşile centrului sunt deschise pentru Dvs. zilnic: de Luni pana Vineri între orele: 07:00-23:00; Sâmbăta şi Duminica între orele: 08:00-20:00. In perioada sarbatorilor legale, centrul poate fi inchis fara a avea obligatia de a se prelungi abonamentul cu aceste zile. Puteţi fi în incinta sălilor şi în posesia echipamentului numai în decursul orelor regimului de funcţionare al clubului.

În momentul aderării dvs. în rândurile membrilor centrului, veţi primi un card de membru. Acesta este nominal, se eliberează pentru întreaga perioadă de termen a contractului în vigoare şi nu poate fi transmis altor persoane. Accesul în centru se face pe baza legitimaţiei de membru, care se completează numai în cazul prezentării C.I./B.I./Paşaportului, în urma semnării contractului cu centrul şi achitării serviciilor contractate si a taxei de card. Pentru reemiterea unui card pierdut taxa este de 10 lei. Un abonament contractat nu poate fi rambursat, dar beneficiarul poate ceda dreptul de abonament unei terte persoane (Taxa card/Transfer Contract = 20 lei).

La prima frecventare a centrului, beneficiarul trebuie să exercite procedurile de înregistrare: completarea datelor, fotografierea, în caz contrar, centrul este în drept de a nu-i acorda acces la antrenamente.

Beneficiarul este obligat să prezinte legitimaţia de membru la intrarea pe teritoriul centrului, si să se înregistreze în mod obligatoriu la recepţie. In cazul in care beneficiarul nu poate prezenta la intrare legitimaţia de membru (uitata/pierdută), accesul în centru ii este permis prin prezentarea documentului de identitate a acestuia. La fiecare frecventare a centrului, beneficiarul primeste cheia de la dulap pentru pastrarea lucrurilor personale in siguranta.

La iesirea din club, beneficiarul preda intotdeauna cheia de la dulap si/sau alte bunuri inchiriate si isi recupereaza cardul de membru.

Persoanele care nu detin calitatea de membru (invitat, day pass etc.) trebuie sa lase un act de identitate la receptie pe durata sederii lor in centru.

Plata pentru servicii se realizează numai la receptia centrului şi se încasează sub formă de numerar sau POS în lei. După încasarea banilor, rambursarea banilor nu este posibilă.

ABONAMENTE:

 • Abonamentul DAY TIME permite accesul in club pana in ora 17: 3
 • Abonamentul FULL TIME permite accesul in club pana in ora 23:00, fara restrictii.
 • Abonamentul pe SEDINTE: se scade cate o sedinta la fiecare frecventare a unei clase sau 120 minute in zona fitness-cardio.
 • Abonamentul FULL permite accesul zilnic in club, dar nu la mai mult de 1 CLASA de GRUP si 120 minute in zona FITNESS. Posesorul abonamentului FULL in cazul in care doreste sa mai ramana la 1 clasa suplimentara in cadrul unei vizite i se va incasa plata suplimentara conform pretului curent pentru membri activi – 15 lei/sedinta.
 • Abonamentul ALL INCLUSIVE permite acces-ul liber la mai multe servicii in cadrul unei intrari pe zi in centru, mai multe clase consecutiv si fitness.
 • Abonamentul VIP permite intrari multiple intr-o singura zi, cu acces la serviciile contractate.
 • Abonamentul CLASE (activitati de grup) permite accesul la oricare din activitatile din orar.
 • Abonamentul FITNESS permite accesul o data pe zi in zona fitness si cardio.
 • Intrarea pe o sedinta de o zi pentru non-membru costa 40 lei si permite utilizarea centrului pentru o perioada de 120 minute cu acces ALL INCLUSIVE.
 • În cazul în care posesorul cardului „DAY TIME” rămâne în incinta centrului după orele 17:30, i se va încasa plata suplimentară conform preţului curent de 25 lei.

La finalul antrenamentului, beneficiarul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile sale personale şi să returneze cheia la recepţie. În caz de pierdere (sau deteriorare) a legitimaţiei de membru, a cheii de la dulap, prosopului, sau un alt bun inventar, eliberat de către centru, beneficiarul este obligat să compenseze paguba cauzată conform cu valoarea facturii acestora. (de ex: taxa cheie/yala = 10 lei)

Centrul nu-şi asumă răspunderea pentru lucrurile lăsate pe teritoriul centrului în afara dulapului încuiat. Pentru asigurarea păstrării obiectelor de valoare şi actelor, beneficiarul poate preda aceste bunuri la receptie. Toate lucrurile găsite pe teritoriul centrului se înregistrează într-un registru special şi se păstrează timp de 1 lună la receptie

În scopul prevenirii traumatismelor sau diferendelor este interzisă exercitarea activităţilor centrului în condiţii dezavantajoase, respectiv în situaţiile în care serviciile municipale opresc furnizarea apei, energiei termice şi electrice.

Membri vor primi recomandări de la personalul calificat cu privire la utilizarea echipamentului sportiv. Sunteţi obligat să utilizaţi cu grijă echipamentul sportiv şi în mod adecvat, în mod contrar vă asumaţi răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma folosirii necorespunzătoare.

Intrarea în salile de antrenament este admisă numai în echipament sportiv si cu prosop de antrenament, (costum sportiv şi încălţăminte de interior perfect curata; partea de sus a corpului si partile intime trebuie să fie acoperite). Centrul este în drept de a nu-i permite beneficiarului să participe la antrenament cu încălţăminte necorespunzătoare (Ex: slapi, pantofi sau cu adidasi direct de afara). In zona SAUNEI accesul este permis doar in costum de baie si prosop.

La prima frecventare a centrului, beneficiarului i se recomanda să participe la sedintele de initiere in zona de fitness şi să ţină cont în permanenţă de recomandările primite din partea instructorilor şi personalului centrului.

Clubul nu-şi asumă răspunderea pentru starea sănătăţii beneficiarului şi posibilele traumatisme ale acestuia în urmatoarele cazuri:

 • încălcarea regulilor de frecventare a centrului;
 • daca beneficiarul nu a efectuat un control medical inainte de a incepe un program de exercitii fizice si nu a tinut cont de recomandările medicale;
 • dacă beneficiarul se antrenează singur;
 • dacă traumatismul s-a produs din vina beneficiarului sau s-a produs ca rezultat al acţiunilor necorespunzatoare ale unor persoane terţe.

Beneficiarul este obligat să menţină curăţenia în toate zonele clubului. Beneficiarul este obligat sa accepte si sa respecte interventia personalului de la curatenie in vestiare, zona de dusuri, zona de antrenament si grupuri sanitare in timpul si pe perioada in care se afla in centru.

Beneficiarul se obligă să respecte regulile moralei publice pe întreaga perioadă de sedere în centru (să se poarte cuviincios, să nu folosească în limbajul său injurii, să nu incomodeze prin comportamentul său pe cei din jur, etc.).

Beneficiarul este obligat să părăsească teritoriul centrului nu mai târziu de ora stabilită de închidere 23:00 in timpul saptamanii si 20:00 in weekend.

In salile de antrenament, pentru siguranta si protectia practicantilor, beneficiarul este obligat să efectueze exerciţiile doar cu greutăţile stabilite de către instructorul clubului. La finele antrenamentului, beneficiarul este obligat să amplaseze materialele sportive folosite (gantere, discuri, haltere, etc.) la locul iniţial si în starea cuvenită.

Copiii minori, membri ai clubului (de la 4 până la 12 ani) pot să frecventeze zona de antrenament si activitatile destinate copiilor. Părinţii sau persoanele care însoţesc copiii îşi asumă în mod personal responsabilitatea pentru copii pe teritoriul clubului inainte sau dupa programul de antrenament. Parintii si persoanele insotitoare nu au acces in zona de antrenament in timpul antrenamentelor pentru copii. Incepand cu varsta de 14 ani copii au acces in zona fitness si cardio si incepand cu 12 ani la activitati aerobic de grup dar numai sub stricta supraveghere a personalului clubului.

Abonamentul pe 1 luna de zile nu poate fi prelungit (inghetat). Programul de activitate poate fi întrerupt (“îngheţat”) din iniţiativa beneficiarului pe un termen de la 5 zile minim si maxim până la 30 de zile conform abonamentului contractat. In acest caz, beneficiarul trebuie să înştiinţeze conducerea centrului sub formă scrisă cu minim 24 de ore inainte (Model cerere inghetare se afla la Receptie). Întreruperea termenului programului de activitate se face astfel: Abonament 3 luni = 15 zile; Abonament 6 luni = 20 zile; Abonament 12 luni = 30 zile; In perioada de inghet beneficiarul nu poate folosi serviciile Centrului.

Exceptie fac cazurile de boala pentru care se poate ingheta abonamentul conform adeverintei medicale prezentate, cerinta obligatorie. In cazuri speciale se pot cumpara zile de EXTRAINGHET pentru a nu pierde zilele ramase sau tipul de abonament.

Beneficiarul este în drept de a aduce pe teritoriul clubului, invitaţi gratuit o data pe luna si intotdeauna alta persoana, în acest caz invitatului îi revine respectarea obligatorie a Regulamentului în vigoare. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea solidară pentru respectarea Regulamentului în vigoare de către persoanele invitate, precum şi pentru daunele cauzate de către acestea in centru.

Pentru consumarea serviciilor suplimentare, beneficiarul trebuie sa achite anticipat contravaloarea acestora conform ofertei din catalogul de tarife. Serviciile achitate si neconsumate in intervalul stabilit nu mai pot fi consumate, iar mijloacele băneşti pentru neutilizarea serviciilor şi/sau perioadei de timp nu se rambursează.

Beneficiarul este obligat sa isi faca o programare prealabila la activitatile de grup, trecand numele de familie si initiala prenumelui. Înştiinţarea prealabilă cu privire la anularea sau schimbarea orelor rezervate trebuie anuntata personal de catre beneficiar la telefon 0769672366, cu minim 8 ore in avans.

In cazul serviciilor care necesita programare, ordinea de prioritate in consum este primul venit, primul servit. Persoanele care nu isi anuleaza programarile in caz de neprezentare pot pierde dreptul de a-si mai face programari.

In fiecare zi de vineri se pregateste borderoul de programari pentru saptamana viitoare. La intarzierea cu mai mult de 5 minute de la inceputul clasei accesul la ora NU mai este permis. In acest caz, locul poate fi ocupat de orice persoana din lista de asteptare sau alta persoana fara programare.

Centrul este în drept ca în perioada derularii contractului sa schimbe costul servicilor suplimentare sau structura echipei de antrenori.

Clubul nu-şi asumă responsabilitatea pentru păstrarea automobilului beneficiarului, aflat in parcarea auto a centrului, precum şi pentru obiectele care se află în el.

În timpul desfăşurării măsurilor de reparatii si de igienizare, centrul este în drept de a limita zona predestinată antrenamentelor. Centrului este în drept să închidă unele zone în timpul desfăşurării altor măsuri şi/sau reparaţiilor, lucrărilor de profilaxie. Această situaţie se face cunoscută din timp beneficiarilor prin intermediul avizelor amplasate pe panourile de informaţii din incinta centrului, cu minim 48 de ore inainte de efectuarea acestor măsuri.

Beneficiarul este de acord cu efectuarea înregistrărilor video pentru supravegherea activitatii. Centrul isi rezerva dreptul de a fotografia si inregistra video in timpul activitatilor in scop promotional.

Centrul este în drept de a-şi schimba orele (regimul) de lucru. Familiarizarea membrilor centrului cu schimbarea orelor de lucru se efectuează prin amplasarea ORAR-ului pe panourile de informaţii din încăperile Centrului.

Centrul vă recomandă să susţineţi un examen medical înainte de a începe antrenamentele si va recomanda (nu obliga) prezentarea unei Adeverinte Medicale – Apt pentru efort fizic, deoarece, în mod evident sunteţi responsabil de sănătatea Dvs.

Membrul centrului îsi asumă răspunderea în cazul încălcării ordinii publice în incinta Centrului. În scopul securităţii membrilor şi al invitaţilor este interzisă în mod categoric posesia armelor albe, de foc, cu gaze. Distribuirea şi folosirea băuturilor alcoolice, narcoticelor şi fumatul în incinta clubului sunt interzise în mod categoric.

Accesul este interzis în incinta centrului:

 • persoanelor sub influenţa alcoolului sau drogurilor;
 • persoanelor cu aspect respingător sau în haine murdare;
 • persoanelor însoţite de animale;
 • persoanelor cu boli infecţioase.
 • persoanelor care nu deţin încălţăminte de schimb adecvată.
 • persoanelor care fumeaza pe teritoriul sau la intrarea in centru;
 • persoanelor care introduc băuturi şi produse alimentare (cu excepţia produselor alimentare pentru copii);
 • persoanelor care incearca sa regleze în mod independent orice utilaj tehnico-ingineresc;
 • persoanelor care incearca sa plaseze afise, materiale de reclame, efectueaza investigaţii şi răspândesc mărfuri pe teritoriul centrului fără autorizaţie, sub formă scrisă;
 • persoanelor care intra pe teritoriul centrului pe role, pe bicicletă, pe “skatebord”-uri, etc.;
 • persoanelor care incearca sa incomodeze alţi vizitatori ai centrului.

Este interzisă filmarea şi fotografierea fără autorizaţie sub formă scrisă a administraţiei clubului.

Utilizarea din proprie iniţiativă a aparatelor de sonorizare ale centrului sau de a schimba muzica ambientala este strict interzisă.

 ANTRENAMENT PERSONAL

Pentru exercitarea antrenamentelor personale este necesar să vă programaţi şi să plătiţi acest serviciu la Recepţie. Pentru debut veţi fi supus unor masuratori sau fitness-test-ului, în baza căruia antrenorul Dvs. personal vă va recomanda programul de antrenament de fitness. Pastrati legatura cu antrenorul dvs. personal intotdeauna in cazul in care participati si la alte activitati. Ceilalti membrii sunt rugati să nu întrerupa antrenorul în timpul exercitării antrenamentelor individuale cu alţi membri ai centrului. Pentru detalii despre acest serviciu adresati-va unui consultant Happy Gym.

ZONA FITNESS

Pentru antrenamentele în sala de forţă, sunteţi rugat(ă) să purtaţi echipament şi încălţăminte sportivă avecvate. Aveţi grijă ca părţile descoperite ale corpului să nu vină în contact cu suprafeţele echipamentului sportiv, în acest sens folosiţi prosopul. Este recomandat duşul sau folosirea unui parfum înainte de antrenament. Antrenamentul cu trupul dezgolit este interzis. Utilizarea echipamentului de fitness este permisă numai în urma instructajului exercitat de către antrenor. La terminarea exerciţiului fixaţi toate echipamentele de fitness în poziţia iniţială, iar greutăţile în locurile destinate si folositi dezinfectat pentru a igieniza echipamentul pe care tocmai l-ati folosit.

Dacă începeţi pentru prima dată cursul de antrenament cu tipuri de echipamente sportive noi şi necunoscute sunteţi rugat(ă) să vă consultaţi în problema funcţionării lor cu personalul centrului.

Va rugam sa respectati cateva recomandari generale: reduceti discutiile la minim cu un ton care sa nu deranjeze, nu deranjati prin limbaj sau ras exagerat, nu folositi telefonul mobil in sala, permiteti altor persoane in pauza dvs. sa foloseasca aparatul la care lucrati, pastrati curatenia si igiena, folositi prosopul intotdeauna, folositi deodorant intotdeauna, stergeti aparatele dupa folosire, nu trantiti greutatile sau ganterele, cereti ajutorul instructorului atunci cand folositi greutati mari, daca ati terminat antrenamentul si doriti sa discutati cu cineva din sala va rugam sa faceti acest lucru in afara zonelor de antrenament (zona este destinata strict pentru antrenament).

ZONA FUNCTIONAL

In momentul in care in zona de functional de desfasoara clasele prevazute in orar, accesul persoanelor neprogramate la ora este interzisa.

ZONA AEROBIC

Vă rugăm să frecventaţi orele de curs în aceste săli conform orarului stabilit de către administraţie, fără întârzieri. Este interzis accesul fără echipament sportiv adecvat şi cu încălţăminte de stradă. La finalul orei de curs plasaţi echipamentele utilizate la locul rezervat în sală. Doar antrenorul are acces la aparatele audiovizuale, de sonorizare şi climatizare. Antrenamentele de grup au loc în Centru, numai în intervalul orar stabilit. Centrul este în drept de a efectua modificări sau completări în orarul orelor de antrenament şi să schimbe instructorul indicat în orarul de antrenament. În scopul evitării accidentarilor, beneficiarul este obligat să se prezinte fără întârziere la orele de antrenament. La antrenamentele de grup numarul participantilor poate fi limitat in functie de capacitatea salii si a materialelor cu care se lucreaza. Intrarea se face in acest caz pe baza de programare la receptie dupa regula: PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”. Daca o persoana programata a intarziat mai mult de 5 minute si clasa a inceput, a pierdut programarea si o alta persoana ii poate lua locul fara nicio exceptie.

REGULI ANTRENAMENT DE GRUP *clase aerobic*

Participarea la clasele de aerobic se face numai pe baza de programare prealabila la numarul de tel 0786578854 sau la receptia centrului Happy Gym. NU intarziati la clasa, accesul nu va mai fi permis in cazul unei intarzieri. Nu sunt permise initiativele personale decat cu acordul instuctorului. Respectati programul instructorului la clasa. La clasele care necesita echipament(greutati, gantere, saltele, minge) va rugam sa puneti toate acccesoriile la locul lor dupa terminarea clasei. Folosirea pantofilor sport de interior si a echipamentului adecvat ( pantaloni si tricou) este obligatorie. Mersul fara incaltaminte de la vestiare catre zonele de activitati este interzisa. Orice fel de neplacere in timpul antrenamentului se comunica instructorului.

SAUNA CLASICA

La frecventarea saunei în mod obligatoriu trebuie să respectaţi următoarele reguli:

 • Va rugam sa anuntati la receptie cu 15 min inainte daca doriti sa folositi sauna.
 • Este interzis ca urmatorele categorii de persoane sa foloseasca sauna: 
  • persoanele care sunt sub observatie medicala sau sufera de boli cronice
  • persoane cu boli respiratorii, boli de piele sau de inima
  • persoane care sub influenta bauturilor alcoolice, stimulenti si antedepresive
  • persoane in varsta, femei gravide, copii sub 16 ani fara supravegherea parintilor.
 • Fumatul este interzis in interiorul saunei
 • înainte de a intra în saună este absolut necesar să faceţi duş.
 • inchideti usa in tipul dusului si nu iesiti inainte de a va sterge de apa;
 • accesul se face obligatoriu in costum de baie si prosopul personal; pe traseul dusuri-sauna se recomandă în scopul păstrării igienei şi prevenirii traumatismelor să purtaţi şlapi;
 • şlapii se lasa la intrarea in sauna;
 • nu intrati in sauna cu obiecte de orice fel, sticle de apa, bijuterii, mancare, etc.
 • nu intrati imbracati sau infasurati cu folii pentru slabit.
 • nu intrati in contact direct cu lemnul fierbinte. Folosirea prosopului este obligatorie.
 • nu turnati apa direct pe pietre. Apa din galeata se toarna DOAR in candela speciala.
 • fiti respectuosi fata de ceilalti participanti si nu ii puneti in pericol sau situatii jenante prin actiunile dumneavoastra.

RELAXARE PLACUTA

În caz de necesitate şi în scopul cresterii calităţii serviciilor, centrul este în drept de modifica şi a completa regulamentul în mod unilateral. Noile reguli intră în vigoare pentru Membri din momentul avizării lor pe panourile de informaţii.

În caz de nerespectare de catre beneficiar a acestor reguli şi/sau a dispoziţiilor contractului, centrul este în drept de a rezilia contractul în mod unilateral. În acest caz, plăţile sau alte compensaţii nu se rambursează beneficiarului.

VĂ MULŢUMIM PENTRU RESPECTAREA REGULAMENTULUI!